(April 2019) May 2019 (June 2019)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

2829301

4:00 PM
Golf (Boys V & JV) @ Wapahani

4:30 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. New Castle

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Shenandoah


2

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Wes-Del

5:30 PM
Baseball (Boys JV) @ Anderson


3

5:00 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Pendleton Heights

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Shelbyville (DH)


4

10:00 AM
Baseball (Boys JV) Vs. Shelbyville (DH)


56

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Noblesville

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Noblesville


7

5:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. New Castle

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. New Castle

5:30 PM
Tennis (Girls V & JV) @ Shelbyville@Mt. Vernon


89

4:00 PM
Golf (Boys V & JV) @ Hamilton Heights Invite

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Delta: JV only


1011

1:00 PM
Golf (Boys V & JV) @ HHC

9:00 AM
Tennis (Girls V & JV) @ Frankfort Invite


1213

4:30 PM
Golf (Boys V & JV) @ Winchester

5:30 PM
Tennis (Girls V & JV) @ Marion


14

4:00 PM
Golf (Boys V & JV) @ Shenandoah

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Monroe Central

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Wapahani

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Connersville

7:00 PM
Softball (Girls JV) @ Wapahani


15

5:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Madison-Grant

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Madison-Grant


16

4:30 PM
Golf (Boys V & JV) Vs. New Castle

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Frankton

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Pendleton Heights

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Pendleton Heights


17

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Mt. Vernon-Fortville (DH)


18

1:00 PM
Golf (Boys V & JV) @ Muncie Central-Invite

10:00 AM
Baseball (Boys JV) @ Mt. Vernon-Fortville (DH)


192021

4:30 PM
Golf (Boys V & JV) @ Muncie Central/Richmond

7:00 PM
Softball (Girls V) @ Sectional


22

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional

7:30 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional


23

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Sectional


24

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional

7:30 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional


25

6:00 PM
Softball (Girls V) @ Sectional


2627

4:30 PM
Golf (Boys V & JV) @ Muncie Central-JV

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional


28

TBA
Softball (Girls V) Vs. Regional


2930311