(March 2020) April 2020 (May 2020)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

29303112

6:00 AM
Baseball (Boys V) @ CONNERSVILLE


3456

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. ALEXANDRIA


789

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. JAY COUNTY

5:00 PM
Track & Field (V & JV) @ HAGERSTOWN - QUAD

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. JAY COUNTY


10111213

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. NEW CASTLE


141516

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ ELWOOD


1718

10:00 AM
Softball (Girls JV) @ Hamilton Heights High School

11:30 AM
Softball (Girls V) @ Hamilton Heights High School


1920

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. COWAN


21

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. COWAN


22

5:00 PM
Softball (Girls JV) @ YORKTOWN

5:00 PM
Softball (Girls V) @ YORKTOWN


23

5:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. WAPAHANI


2425

10:00 AM
Baseball (Boys JV) Vs. NEW CASTLE - DH

9:00 AM
Softball (Girls JV) @ COURGAR CLASH


2627

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ JAY COUNTY

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ MT. VERNON

5:30 PM
Softball (Girls V) @ MT. VERNON


28

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ WAPAHANI


29

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. MONROE CENTRAL

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. MONROE CENTRAL


30

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. WAPAHANI

5:30 PM
Tennis (Girls V & JV) @ NEW PALESTINE


12