(April 2018) May 2018 (June 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

29301

4:30 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Carroll

5:00 PM
Golf (Boys V & JV) @ Wabash

5:00 PM
Softball (Girls JV) @ Delphi

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Harrison

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Harrison

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Peru


2

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Kokomo

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Harrison


3

4:45 PM
Golf (Boys V & JV) @ 3 Way Meet (Laf Jeff/W Laf)

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Rochester Community

5:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Maconaquah

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Kokomo-9th gr.

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Western


4

5:30 PM
Track & Field (Boys V & J @ NCC Meet

5:30 PM
Track & Field (Girls V/J @ NCC Meet


5

1:00 PM
Golf (Boys V & JV) @ Lafayette Jefferson Invite

11:00 AM
Baseball (Boys V) @ NCC Tournament

11:00 AM
Softball (Girls V) @ NCC Tournament

12:45 PM
Baseball (Boys JV) @ Muncie Central

2:00 PM
Softball (Girls V) @ NCC Tournament

9:00 AM
Golf (Boys V & JV) @ Twin Lakes-JV Invite

9:00 AM
Tennis (Girls V & JV) @ NCC Meet


67

5:00 PM
Golf (Boys V & JV) @ Lafayette Central Catholi

5:00 PM
Softball (Girls JV) @ Northwestern

7:00 PM
Special Events @ Senior Awards Banquet


8

5:00 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Culver Military

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Wabash

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Huntington North

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Huntington North


9

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Northwestern

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Lewis Cass


10

4:30 PM
Golf (Boys V & JV) @ Peru & Western (3-way)

5:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Kokomo

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Northwestern


11

5:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Pioneer

5:00 PM
Softball (Girls JV) @ Maconaquah


12

1:00 PM
Baseball (Boys V) @ NCC Tourney vs. McCutcheon

11:00 AM
Baseball (Boys JV) Vs. Harrison

12:30 PM
Softball (Girls V) @ NCC Tourney vs. Richmond

3:00 PM
Softball (Girls V) @ NCC Tourney 7th/8th place game

4:00 PM
Baseball (Boys V) @ NCC Tourney 3rd/4th place game

5:30 PM
Softball (Girls V) @ NCC Tourney 5th/6th place game

7:00 PM
Baseball (Boys V) @ NCC Tourney Championship


1314

10:00 AM
Golf (Boys V & JV) @ NCC Meet

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Pioneer

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Harrison

5:30 PM
Special Events Vs. G-Tennis Plymouth/W. Lafayette


15

5:00 PM
Softball (Girls JV) @ Cass-cancelled

5:00 PM
Track & Field (Girls V/J @ Sectional

6:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. *Marion-cancelled

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Marion

6:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Marion


16

4:45 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Sectional

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Marion

6:00 PM
Baseball (Boys JV) @ Marion

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Marion

7:00 PM
Softball (Girls JV) @ *Marion


17

4:30 PM
Golf (Boys V & JV) @ Harrison

4:45 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Sectional

5:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. West Lafayette

5:00 PM
Track & Field (Boys V & J @ Sectional

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. North Miami

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. West Lafayette


18

4:45 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Sectional

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Twin Lakes

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Zionsville

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Zionsville


19

11:00 AM
Baseball (Boys V) @ Indianapolis Arsenal Tech.-cancelled

12:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Rossville High School

12:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Rossville High School

2:00 PM
Baseball (Boys V) @ Lawrence North High School

9:00 AM
Golf (Boys V & JV) @ W. Lafayette Invite


2021

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Sectional-Lafayette Jeff. vs. LHS

7:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Sectional-Kokomo vs. Zionsville


22

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Sectional-Winner Game 1 vs. Game 2

6:00 PM
Track & Field (Girls V/J @ Regional

7:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Sectional-McCutcheon vs. Harrison

TBA
Tennis (Girls V & JV) @ Regional - Kokomo


23

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional-Laf Jeff vs Harrison

7:30 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional-McCutcheon vs. Kokomo


24

4:30 PM
Golf (Boys V & JV) Vs. 3 Way (Twin Lakes/Winamac)

6:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Sectional-Championship

6:00 PM
Track & Field (Boys V & J @ Regional


25

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional-Winnesrs Game 1 vs. Game 2

7:30 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional-Zionsville vs. LHS


26

8:30 AM
Golf (Boys V & JV) @ Wabash Invititational-Vars

TBA
Tennis (Girls V & JV) @ Semi State - Muncie Burri


2728

11:00 AM
Baseball (Boys V) @ Sectional-Championship


29

6:00 PM
Softball (Girls V) @ Regional


30

1:45 PM
Golf (Boys V & JV) Vs. Rochester Community


3112