(July 2020) August 2020 (September 2020)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

2627282930311234

8:30 AM
Golf (Girls V & JV) @ Jeff Invitational


56

9:00 AM
Golf (Girls V & JV) @ West Lafayette Invite


7

4:00 PM
Golf (Girls V & JV) Vs. Taylor/Cllinton Central


8

1:30 PM
Golf (Girls V & JV) @ Kokomo


91011

5:30 PM
Volleyball (Girls V ar) @ Caston (scrimmage)


12

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) Vs. Lewis Cass


13

5:00 PM
Golf (Girls V & JV) @ Plymouth w/LaPorte


14

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Twin Lakes-scrimmage


15

1:00 PM
Golf (Girls V & JV) @ Western Invite

10:00 AM
Soccer (Girls Var) @ Plymouth Jamboree

11:00 AM
Soccer (Boys Var) Vs. Peru-scrimmage

5:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ County Tourney

5:00 PM
Volleyball (Girls V ar) @ County Tourney

9:00 AM
Tennis (Boys V & JV) Vs. Western-scrimmage


161718

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) Vs. Pioneer

5:30 PM
Soccer (Boys JV) @ Frankfort

5:30 PM
Soccer (Girls JV) Vs. Frankfort

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Lafayette Central Catholi

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Lafayette Central Catholic

7:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Frankfort

7:00 PM
Soccer (Girls Var) Vs. Frankfort

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) @ Lafayette Central Catholic


19

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) Vs. McCutcheon

4:30 PM
Tennis (Boys V & JV) Vs. Lewis Cass


20

5:00 PM
Soccer (Girls Var) @ Western

5:30 PM
Soccer (Boys Var) Vs. Carroll (Flora)

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Northwestern

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Northwestern

6:30 PM
Soccer (Girls JV) @ Western

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) @ Northwestern


21

7:00 PM
Football (Boys V) @ Peru


22

10:00 AM
Football (Boys JV) Vs. Eastern

10:00 AM
Soccer (Boys JV) @ Twin Lakes

11:00 AM
Soccer (Girls JV) Vs. Plymouth

11:30 AM
Soccer (Boys Var) @ Twin Lakes

12:30 PM
Soccer (Girls Var) Vs. Plymouth

7:30 AM
Golf (Girls V & JV) @ Rochester Invitational

9:00 AM
Cross Country (B V/JV) Vs. Jacob Graf Memorial Invite

9:00 AM
Cross Country (G V/JV) Vs. Jacob Graf Memorial Invite

9:00 AM
Football (Boys Fr) Vs. Lafayette Jefferson

9:00 AM
Volleyball (Girls JV) @ McCutcheon Invite

9:00 AM
Volleyball (Girls V ar) @ Lafayette Jeff (Invite)


2324

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) @ Kokomo

5:00 PM
Tennis (Boys V & JV) @ Triton Jr-Sr High School


25

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) Vs. 3 Way Invite(Culver Acad/Winamac)

5:30 PM
Soccer (Boys JV) @ West Lafayette

5:30 PM
Soccer (Girls JV) Vs. McCutcheon

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Twin Lakes

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ North Miami

7:00 PM
Soccer (Boys Var) @ West Lafayette

7:00 PM
Soccer (Girls Var) Vs. McCutcheon

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) @ North Miami


26

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Huntington North


27

5:30 PM
Soccer (Boys JV) @ McCutcheon

5:30 PM
Soccer (Girls JV) Vs. Harrison

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Maconaquah

7:00 PM
Soccer (Boys Var) @ McCutcheon

7:00 PM
Soccer (Girls Var) Vs. *Harrison

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) @ Maconaquah


28

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Frankfort


29

10:00 AM
Soccer (Boys Var) @ Blueberry Tourney

2:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Blueberry Tourney

9:00 AM
Cross Country (G V/JV) Vs. County Meet (w/Jr. High)

9:00 AM
Soccer (Girls Var) @ Manchester Tournament

9:00 AM
Tennis (Boys V & JV) Vs. Logan Invite

9:00 AM
Tennis (Boys V & JV) Vs. Logan Invite

9:30 AM
Cross Country (B V/JV) Vs. County Meet (w/Jr. High)


303112345