(July 2019) August 2019 (September 2019)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

28293031123456

8:30 AM
Golf (Girls V & JV) @ Jeff Invitational


78

9:00 AM
Golf (Girls V & JV) @ West Lafayette Invite


9

4:00 PM
Golf (Girls V & JV) @ Taylor/Cllinton Central


10

1:30 PM
Golf (Girls V & JV) @ Kokomo


111213

5:30 PM
Volleyball (Girls V ar) Vs. Caston (scrimmage)


14

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) @ Lewis Cass


15

5:00 PM
Golf (Girls V & JV) @ Plymouth w/LaPorte


16

7:00 PM
Football (Boys V) @ Twin Lakes-scrimmage


17

1:00 PM
Golf (Girls V & JV) @ Western Invite

10:00 AM
Soccer (Girls Var) @ Plymouth Jamboree

11:00 AM
Soccer (Boys Var) Vs. Peru-scrimmage

5:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ County Tourney

5:00 PM
Volleyball (Girls V ar) @ County Tourney

9:00 AM
Tennis (Boys V & JV) @ Western-scrimmage


181920

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) @ Pioneer

5:30 PM
Soccer (Boys JV) Vs. Frankfort

5:30 PM
Soccer (Girls JV) @ Frankfort

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Lafayette Central Catholi

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Lafayette Central Catholic

7:00 PM
Soccer (Boys Var) Vs. Frankfort

7:00 PM
Soccer (Girls Var) @ Frankfort

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) Vs. Lafayette Central Catholic


21

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) @ McCutcheon

4:30 PM
Tennis (Boys V & JV) @ Lewis Cass


22

5:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Carroll (Flora)

5:00 PM
Soccer (Girls JV) Vs. Western

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) Vs. Northwestern

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Northwestern

6:30 PM
Soccer (Girls Var) Vs. Western

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) Vs. Northwestern


23

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Peru


24

10:00 AM
Football (Boys JV) @ Eastern

10:00 AM
Soccer (Boys JV) Vs. Twin Lakes

11:00 AM
Soccer (Girls JV) @ Plymouth

11:30 AM
Soccer (Boys Var) Vs. Twin Lakes

12:30 PM
Soccer (Girls Var) @ Plymouth

7:30 AM
Golf (Girls V & JV) @ Rochester Invitational

9:00 AM
Cross Country (B V/JV) Vs. Jacob Graf Memorial Invite

9:00 AM
Cross Country (G V/JV) Vs. Jacob Graf Memorial Invite

9:00 AM
Football (Boys Fr) @ Lafayette Jefferson

9:00 AM
Volleyball (Girls JV) @ McCutcheon Invite

9:00 AM
Volleyball (Girls V ar) @ Lafayette Jeff (Invite)


2526

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) Vs. Kokomo

5:00 PM
Tennis (Boys V & JV) Vs. Triton Jr-Sr High School


27

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) @ 3 Way Invite(Culver Acad/Winamac)

5:30 PM
Soccer (Boys JV) Vs. West Lafayette

5:30 PM
Soccer (Girls JV) @ McCutcheon

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Twin Lakes

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. North Miami

7:00 PM
Soccer (Boys Var) Vs. West Lafayette

7:00 PM
Soccer (Girls Var) @ McCutcheon

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) Vs. North Miami


28

6:00 PM
Volleyball (Girls Fr) @ Huntington North


29

4:30 PM
Golf (Girls V & JV) Vs. 3 Way (Northwestern/Twin Lakes)

5:30 PM
Soccer (Boys JV) Vs. McCutcheon

5:30 PM
Soccer (Girls JV) @ Harrison

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Maconaquah

7:00 PM
Soccer (Boys Var) Vs. McCutcheon

7:00 PM
Soccer (Girls Var) @ *Harrison

7:00 PM
Volleyball (Girls V ar) Vs. Maconaquah


30

7:00 PM
Football (Boys V) @ Frankfort


31

10:00 AM
Soccer (Boys Var) @ Blueberry Tourney

2:00 PM
Soccer (Boys Var) @ Blueberry Tourney

9:00 AM
Cross Country (G V/JV) Vs. County Meet (w/Jr. High)

9:00 AM
Soccer (Girls Var) @ Manchester Tournament

9:00 AM
Tennis (Boys V & JV) Vs. Logan Invite

9:00 AM
Tennis (Boys V & JV) Vs. Logan Invite

9:30 AM
Cross Country (B V/JV) Vs. County Meet (w/Jr. High)