(April 2018) May 2018 (June 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

29301

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Southmont

5:00 PM
Track & Field (Boys V) @ County

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Northview

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Northview *

7:00 PM
Softball (Girls JV) @ Northview


2

4:30 PM
Golf (Boys V) @ North Putnam /Crawfordsville

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Northview


3

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. North Montgomery

5:30 PM
Softball (Girls V) @ White River Valley High School


4

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Owen Valley

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Riverton Parke

5:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. WIC Crossover

7:30 PM
Baseball (Boys JV) @ Owen Valley


5

10:00 AM
Baseball (Boys V) @ Southmont

11:30 AM
Baseball (Boys JV) @ Southmont


67

5:00 PM
Golf (Boys V) @ Northview

6:00 PM
PHYSICALS NIGHT @ Greencastle


8

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Danville

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Covenant Christian

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ North Putnam

5:30 PM
Softball (Girls V) @ North Putnam

5:30 PM
Track & Field (Boys V) @ WIC Championship(G)

7:00 PM
Softball (Girls JV) @ North Putnam


9

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Owen Valley

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Covenant Christian


10

4:30 PM
Golf (Boys V) @ County

5:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Edgewood

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Owen Valley

5:30 PM
Track & Field (Boys V) @ WIC Championship (B)


1112

10:00 AM
Baseball (Boys V) Vs. County (3games)

8:30 AM
Tennis (Girls V) @ Hot Dog Invitational

9:00 AM
Golf (Boys V) @ WIC Championship


1314

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Cloverdale

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Cloverdale


15

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Turkey Run

5:30 PM
Track & Field (Boys V) @ Sectionals (G)

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ WIC Crossover

6:00 PM
Softball (Girls V) @ WIC Crossover

7:30 PM
Softball (Girls JV) @ WIC Crossover


16

5:00 PM
Golf (Boys V) Vs. Owen Valley

5:30 PM
Tennis (Girls V) @ Sectional Rd 1


17

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. South Putnam

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. North Putnam

5:30 PM
Tennis (Girls V) @ Sectional Semi-Finals

5:30 PM
Track & Field (Boys V) @ Sectional (B)

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. South Putnam


18

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Rockville

5:30 PM
Tennis (Girls V) @ Sectional Finals


192021

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Sectional Rd. 1

6:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. North Montgomery


22

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Regional

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Sectional Rd 2

5:30 PM
Track & Field (Boys V) @ Regionals (G)


23

4:00 PM
Golf (Boys V) Vs. Monrovia/Cascade @ Windy Hill

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional Rd One

TBA
Tennis (Girls V) @ Regional Championship


24

5:30 PM
Track & Field (Boys V) @ Regional (B)

6:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Sectional Championship


25

TBA
Graduation @ Greencastle


262728

10:00 AM
Baseball (Boys V) @ Sectional Rd 2

4:30 PM
Golf (Boys V) @ South Vermillion

7:00 PM
Baseball (Boys V) @ Sectional Championship


29

1:00 PM
Golf (Boys V) @ South Putnam


303112