(July 2018) August 2018 (September 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

2930311234

1:00 PM
Golf (Girls V) @ Whiteland Invitational


567

5:00 PM
Golf (Girls V) @ Batesville/North Decatur


8

6:00 PM
Volleyball (Girls V) Vs. Cambridge City Lincoln--Scrimmage


9

5:30 PM
Golf (Girls V) Vs. Yorktown


10

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Monrovia


11

10:00 AM
Soccer (Boys V) @ Knightstown--Scrimmage


1213

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ New Palestine

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ New Palestine


14

5:00 PM
Tennis (Boys V) @ Blue River Valley

5:30 PM
Soccer (Boys V) @ New Castle

5:30 PM
Soccer (Girls V) Vs. New Castle

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ Lawrenceburg

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ Lawrenceburg


1516

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. Batesville

5:30 PM
Soccer (Girls V) @ Richmond

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ Batesville

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ Batesville


17

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Richmond--Cheerleader Night


18

10:00 AM
Soccer (Girls V) Vs. Triton Central

10:00 AM
Volleyball (Girls JV) @ Franklin County

11:00 AM
Volleyball (Girls V) @ Franklin County

12:00 PM
Golf (Girls V) Vs. CHS Invitational---Willowbrook CC

12:00 PM
Soccer (Boys V) @ Lawrenceburg

9:00 AM
Cross Country (Co-ed V) @ Richmond Invitational


1920

5:00 PM
Soccer (Boys V) @ Franklin County

5:00 PM
Soccer (Girls V) Vs. Delta

6:00 PM
Football (Boys JV) @ TBA

6:00 PM
Volleyball (Girls JV) @ Anderson

7:00 PM
Volleyball (Girls V) @ Anderson


21

5:00 PM
Golf (Girls V) Vs. Rushville

5:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. East Central

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) @ South Dearborn

6:30 PM
Soccer (Boys JV) Vs. East Central

6:30 PM
Volleyball (Girls V) @ South Dearborn


22

5:30 PM
Tennis (Boys V) @ Richmond


23

5:00 PM
Golf (Girls V) @ Centerville

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Greensburg

6:30 PM
Volleyball (Girls V) Vs. Greensburg


24

7:00 PM
Football (Boys V) @ Franklin County


25

10:00 AM
Soccer (Boys V) Vs. Union County

10:00 AM
Volleyball (Girls JV) Vs. Batesville

11:00 AM
Volleyball (Girls V) Vs. Batesville

12:00 PM
Soccer (Girls V) Vs. Union County

9:00 AM
Cross Country (Co-ed V) @ Rushville Invitational


2627

6:00 PM
Football (Boys JV) Vs. Franklin County


28

5:30 PM
Tennis (Boys V) @ South Dearborn

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. New Castle

6:30 PM
Volleyball (Girls V) Vs. New Castle


29

5:30 PM
Volleyball (Girls JV) Vs. Union County

6:30 PM
Volleyball (Girls V) Vs. Union County


30

5:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. Wapahani

5:00 PM
Soccer (Girls JV) @ East Central

5:00 PM
Tennis (Boys V) @ Greensburg

6:30 PM
Soccer (Girls V) @ East Central


31

7:00 PM
Football (Boys V) @ Greensburg


1