(January 2019) February 2019 (March 2019)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

27282930311

6:00 PM
Basketball (Girls V) @ SECTIONAL


2

12:00 PM
Gymnastics (Girls V/JV @ Marion High School

7:30 PM
Basketball (Girls V) @ SECTIONAL CHAMPIONSHIP

8:30 AM
Wrestling (Boys V) Vs. REGIONAL

9:00 AM
Swim (V/JV) Vs. SECTIONAL(GIRLS)

9:00 AM
Swimming (Girls V) Vs. SECTIONAL


34

6:00 PM
Gymnastics (Girls V/JV @ Muncie Central High School/Richmond


5

TBA
Swimming (Girls V) @ DIVING REGIONAL


678

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ HERITAGE JR/SR HIGH SCHOOL

6:00 PM
BASKETBALL BOYS JV @ HERITAGE JR/SR HIGH SCHOOL

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ HERITAGE JR/SR HIGH SCHOOL


9

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Leo High School

6:00 PM
BASKETBALL BOYS JV Vs. Leo High School

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Leo High School

8:30 AM
Wrestling (Boys V) @ SEMI-STATE


1011121314

5:30 PM
Swim (V/JV) Vs. SECTIONAL(BOYS)

5:30 PM
Swimming (Boys V) Vs. Sectional


15

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Norwell High School

6:00 PM
BASKETBALL BOYS JV Vs. Norwell High School

6:00 PM
Wrestling (Boys V) @ STATE FINALS

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Norwell High School


16

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Homestead High School

6:00 PM
BASKETBALL BOYS JV @ Homestead High School

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ Homestead High School

9:00 AM
Swim (V/JV) Vs. SECTIONAL(BOYS)

9:00 AM
Swimming (Boys V) Vs. Sectional


171819

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Union City High School

TBA
Swimming (Boys V) @ Diving Regional


20

6:00 PM
Gymnastics (Girls V/JV @ New Castle High School


2122

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Bellmont High School

6:00 PM
BASKETBALL BOYS JV Vs. Bellmont High School

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Bellmont High School


23

TBA
Gymnastics (Girls V/JV @ Sectional


242526

7:00 PM
Basketball (Boys V) @ Sectional


272812