(December 2017) January 2018 (February 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

31123

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Munster

6:30 PM
Wrestling (Boys JV) Vs. Valparaiso

6:30 PM
Wrestling (Boys V) Vs. Valparaiso


4

5:30 PM
Swimming & Diving (Boys V @ Crown Point

5:30 PM
Swimming & Diving (Girls @ Crown Point

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Merrillville


5

5:30 PM
Basketball (Boys JV) Vs. Valparaiso

5:30 PM
Basketball (Girls JV) @ Valparaiso

7:00 PM
Basketball (Boys V) Vs. Valparaiso

7:00 PM
Basketball (Girls V) @ Valparaiso

8:00 AM
Wrestling (Boys JV) @ New Prairie JV Tourney


6

1:00 PM
Swimming & Diving (Girls @ Highland Invitational

10:00 AM
Wrestling (Boys JV) Vs. Crown Point

10:00 AM
Wrestling (Boys V) Vs. Crown Point


78

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Bishop Noll


9

5:30 PM
Basketball (Boys JV) Vs. Hammond High School

5:30 PM
Basketball (Girls JV) @ Andrean

5:30 PM
Swimming & Diving (Boys V Vs. Valparaiso

5:30 PM
Swimming & Diving (Girls @ Valparaiso

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Valparaiso

6:00 PM
Basketball (Girls Fr) Vs. Valparaiso

7:00 PM
Basketball (Boys V) Vs. Hammond High School

7:00 PM
Basketball (Girls V) @ Andrean


10

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Highland

6:00 PM
Basketball (Girls Fr) @ Michigan City

6:30 PM
Wrestling (Boys JV) @ LaPorte

6:30 PM
Wrestling (Boys V) @ LaPorte


11

6:00 PM
Gymnastics (Girls V) Vs. Lake Central


12

5:30 PM
Basketball (Boys JV) Vs. Lake Central

7:00 PM
Basketball (Boys V) Vs. Lake Central


13

5:30 PM
Basketball (Boys JV) @ Boone Grove

5:30 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Lake Central

7:00 PM
Basketball (Boys V) @ Boone Grove

7:00 PM
Basketball (Girls V) Vs. Lake Central

9:00 AM
Swimming & Diving (Girls @ DAC Varsity Championship

9:00 AM
Wrestling (Boys V) Vs. DAC Invite


1415

5:30 PM
Basketball (Girls Fr) Vs. Munster

7:00 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Munster


16

5:30 PM
Swimming & Diving (Boys V Vs. Chesterton

5:30 PM
Swimming & Diving (Girls Vs. Chesterton

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Crown Point


17

5:30 PM
Basketball (Girls JV) Vs. West Gary Lighthouse CPA

6:00 PM
Basketball (Girls Fr) Vs. Michigan City

6:30 PM
Wrestling (Boys JV) @ Lake Central HS

6:30 PM
Wrestling (Boys V) @ Lake Central

7:00 PM
Basketball (Girls V) Vs. West Gary Lighthouse CPA


18

5:30 PM
Basketball (Boys JV) Vs. Whiting HS

6:00 PM
Basketball (Girls Fr) @ Chesterton (A only)

6:00 PM
Gymnastics (Girls V) @ LaPorte

7:00 PM
Basketball (Boys V) Vs. Whiting HS

7:15 PM
Basketball (Boys Fr) @ Chesterton


19

5:00 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Mishawaka (CST)

5:30 PM
Basketball (Boys JV) @ Merrillville

6:30 PM
Basketball (Girls V) @ Mishawaka (CST)

7:00 PM
Basketball (Boys V) @ Merrillville


20

10:00 AM
Swimming & Diving (Boys V @ Boys/Girls DAC JV Invite

10:00 AM
Swimming & Diving (Girls @ Boys/Girls DAC JV Invite

11:30 AM
Gymnastics (Girls V) @ Concordia Invite

5:30 PM
Basketball (Girls JV) @ Merrillville

7:00 PM
Basketball (Girls V) @ Merrillville

8:00 AM
Wrestling (Boys JV) @ Warren Central Duals

9:00 AM
Wrestling (Boys V) @ Hobart Invite


2122

5:30 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Griffith

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Bishop Noll

6:00 PM
Gymnastics (Girls V) @ Crown Point

7:00 PM
Basketball (Girls V) Vs. Griffith


23

5:30 PM
Swimming & Diving (Boys V Vs. Lake Central

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Andrean

7:30 PM
Basketball (Girls Fr) Vs. Andrean


24

6:00 PM
Basketball (Girls Fr) @ Munster


25

5:30 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Kankakee Valley

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. LaPorte

6:00 PM
Basketball (Girls Fr) @ LaPorte

7:00 PM
Basketball (Girls V) Vs. Kankakee Valley


26

5:30 PM
Basketball (Boys JV) @ Michigan City

7:00 PM
Basketball (Boys V) @ Michigan City


27

5:30 PM
Basketball (Boys JV) @ Kankakee Valley

7:00 PM
Basketball (Boys V) @ Kankakee Valley

9:00 AM
Swimming & Diving (Boys V @ DAC Varsity Championships

9:00 AM
Wrestling (Boys V) @ IHSAA SECTIONAL


2829

6:00 PM
Gymnastics (Girls V) @ Hobart


30

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Merrillville

7:30 PM
Basketball (Girls V) @ IHSAA SECTIONAL


31

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Lake Central


123