(April 2015) May 2015 (June 2015)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

26272829301

5:00 PM
Varsity Softball Vs. Shakamak(V/JV)

5:00 PM
Varsity/JV Baseball @ Washington(JV Only)

5:30 PM
Boys Varsity Golf @ Evansville Day/Lincoln

5:30 PM
Boys/Girls Varsity Track @ Clay City Invitational


2

11:00 AM
Varsity/JV Baseball @ Southridge

7:00 PM
Prom @ North Knox Junior/Senior High School


3

2:00 PM
JH Softball @ Washington


4

4:30 PM
Varsity Softball Vs. North Daviess(V/JV)

5:00 PM
Boys Varsity Golf @ Barr Reeve/Loogootee

5:15 PM
Boys & Girls JH Track Vs. South Knox/Rivet

6:00 PM
JH Softball @ White River Valley

6:30 PM
Varsity/JV Baseball @ Northeast Dubois


5

4:30 PM
Boys/Girls Varsity Track Vs. North Daviess/White River Valley

4:30 PM
Varsity Softball Vs. White River Valley(Varsity Only)

4:30 PM
Varsity/JV Baseball Vs. North Daviess


6

6:00 PM
JH Softball Vs. South Knox

6:00 PM
Varsity Softball @ Lawrenceville(V/JV)


7

5:00 PM
Varsity Softball @ Northeast Dubois(Varsity Only)

5:15 PM
Boys/Girls Varsity Track Vs. South Knox/Washington

6:00 PM
Boys & Girls JH Track @ Blue Chip Conference Meet

6:00 PM
Varsity/JV Baseball Vs. Wood Memorial


8

6:00 PM
Varsity Softball Vs. Southridge(V/JV)


9

1:00 PM
Boys Varsity Golf @ Rivet Invitational

10:00 AM
Varsity/JV Baseball @ White River Valley(Varsity DH)

11:15 AM
Varsity/JV Baseball @ Orleans(JV Only)

TBA
Senior Academic Super Bowl State Finals @ Purdue University


1011

4:30 PM
Boys Varsity Golf Vs. Linton/White River Valley

5:00 PM
Boys & Girls JH Track Vs. Sullivan/Washington


12

5:00 PM
Varsity/JV Baseball Vs. Linton

6:00 PM
Boys/Girls Varsity Track Vs. Girls Blue Chip Conference Meet

6:00 PM
JH Softball Vs. Barr Reeve


13

4:30 PM
Boys & Girls JH Track Vs. Knox County Meet

5:00 PM
Varsity Softball @ Barr Reeve(Varsity Only)

5:30 PM
Varsity/JV Baseball @ Shoals

6:00 PM
JH Softball @ Bloomfield


14

4:30 PM
Varsity Softball Vs. Sullivan(V/JV)

5:00 PM
Varsity/JV Baseball Vs. Washington

5:30 PM
Boys/Girls Varsity Track Vs. Pike Central(Girls Only)

6:00 PM
Boys/Girls Varsity Track @ Boys Blue Chip Conference Meet


15

TBA
JH Softball @ Jasper Tournament

TBA
JH Softball @ Jasper Tournament


16

1:00 PM
Varsity Softball @ Evanvsville Central Invitational vs Evansville Central

11:00 AM
Varsity/JV Baseball @ Clay City(Varsity DH)

8:30 AM
Boys Varsity Golf @ Blue Chip Conference Meet

9:00 AM
Varsity Softball @ Evanvsville Central Invitational vs North Daviess


1718

4:30 PM
Boys Varsity Golf @ North Daviess/South Knox

6:00 PM
JH Softball Vs. Rivet(A-Team)


19

5:00 PM
Varsity/JV Baseball @ South Knox(V/JV DH)

5:30 PM
Varsity Softball @ Loogootee(V/JV)

6:00 PM
Boys/Girls Varsity Track @ Girls Sectional


20

4:30 PM
Varsity Softball Vs. Linton(Varsity Only)

5:00 PM
Elementary Track Meet @ North Knox East Gym(Edwardsport)

5:00 PM
Varsity/JV Baseball Vs. North Central


21

6:00 PM
Boys/Girls Varsity Track @ Boys Sectional

6:00 PM
Varsity Softball @ Wood Memorial(Varsity/JV)


22

7:00 PM
Graduation @ North Knox Junior/Senior High School


23242526

5:15 PM
Varsity Softball @ Sectional Game One(North Knox vs South Knox)

6:00 PM
Boys/Girls Varsity Track @ Girls Regional

7:15 PM
Varsity Softball @ Sectional Game Two(Linton vs Sullivan)


27

4:30 PM
Boys Varsity Golf @ Washington

5:00 PM
Varsity/JV Baseball @ Sectional Game One(North Knox vs. Sullivan)

5:15 PM
Varsity Softball @ Sectional Game Three(South Knox vs Linton)

7:00 PM
Varsity/JV Baseball @ Sectional Game Two(Eastern Greene vs. North Central)

7:15 PM
Varsity Softball @ Sectional Game Four(North Central vs Eastern Greene)


28

4:30 PM
Boys Varsity Golf @ Sullivan

6:00 PM
Boys/Girls Varsity Track @ Boys Regional

6:00 PM
Varsity Softball @ Sectional Championship Game(Winner Game Three vs Winner Game Four)


29

5:00 PM
Varsity/JV Baseball @ Sectional Game Three(Winner Game One vs Winner Game Two)

7:00 PM
Varsity/JV Baseball @ Sectional Game Four(South Knox vs. Linton-Stockton )


30

8:00 AM
Boys Varsity Golf @ Washington Invitational


31123456