(March 2020) April 2020 (May 2020)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

2930311

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. Brebeuf JV

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Zionsville High School


2

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Zionsville High School


3

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Zionsville High School


45678910111213

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) @ *Zionsville High School


14

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Carmel/HSE

6:00 PM
Softball (Girls JV) @ Noblesville High School


15

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Carmel High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Noblesville High School

6:00 PM
Softball (Girls V) @ GREENFIELD-CENTRAL


16

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Guerin JV

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. Lawrence Central High Sch

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) @ Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Noblesville High School


17

5:00 PM
Track & Field(Girls V/JV) @ FRANKLIN CENTRAL Showcase

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Lawrence Central High Sch

5:45 PM
Track & Field (Boys V/JV) @ Lafayette Jeff Showcase

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Noblesville High School


18

10:00 AM
Baseball (Boys JVW) @ North Central DH

10:00 AM
Softball (Girls V) @ Lawrence Central Invite

12:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Noblesville High School

12:00 PM
Tennis (Girls V/JV) @ Noblesville High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Noblesville High School


1920

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. *Brownsburg High School

5:30 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Pendleton Heights High Sc

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ New Palestine High School


21

6:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Hamilton Southeastern Hig


22

5:30 PM
Tennis (Girls V/JV) @ Harrison High School

5:30 PM
Unified Track @ Fishers High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) @ Hamilton Southeastern Hig


23

5:30 PM
Track & Field (Boys V/JV) Vs. HSE/Noblesville-JV

5:30 PM
Track & Field(Girls V/JV) Vs. Noblesville/HSE-JV

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Hamilton Southeastern Hig

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Hamilton Southeastern Hig


24

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Lebanon High School

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Lebanon High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Hamilton Southeastern Hig


25

10:00 AM
Softball (Girls V) @ Kokomo High School

12:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Hamilton Southeastern Hig

12:00 PM
Baseball (Boys V) @ Hamilton Southeastern Hig

9:00 AM
Tennis (Girls V/JV) @ Crawfordsville Invitational


2627

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Fishers High School

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Sheridan High School

5:30 PM
Baseball (Boys JVG) @ Frankton High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Triton Central High Schoo

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. New Palestine High School


28

6:00 PM
Softball (Girls JV) @ Brownsburg High School


29

5:00 PM
Tennis (Girls V/JV) Vs. University High School

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Tipton High School

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Tipton High School

5:30 PM
Unified Track @ HSE/Pend Hts

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) Vs. Brownsburg High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) Vs. Brownsburg High School


30

4:00 PM
Golf (Boys V/JV) @ Hamilton Heights JV

6:00 PM
Baseball (Boys JVG) @ Brownsburg High School

6:00 PM
Baseball (Boys JVW) @ Brownsburg High School

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Brownsburg High School


12