(July 2018) August 2018 (September 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

2930311234

2:00 PM
Golf (Girls V) @ Twin Lakes


567

4:30 PM
Golf (Girls V) @ Delphi Community


891011

9:00 AM
Golf (Girls V) @ County Golf Meet


1213

5:00 PM
Soccer (Girls V) @ Tipton


14

5:00 PM
Cross Country (Boys V) @ Hokam Karrum

5:30 PM
Soccer (Boys V) @ Sheridan

6:00 PM
Soccer (Girls V) Vs. Sheridan


15

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. Lafayette Jefferson High School


16

4:30 PM
Golf (Girls V) Vs. Clinton Prairie

5:00 PM
Soccer (Boys V) @ Twin Lakes

5:00 PM
Soccer (Girls V) Vs. Twin Lakes

5:00 PM
Tennis (Boys V) @ Benton Central


1718

10:30 AM
Cross Country (Boys V) @ Small School Cross Country Invite

9:00 AM
Soccer (Boys V) @ Frankfort Invite


192021

4:30 PM
Tennis (Boys V) @ Delphi Community

5:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. Western Boone

5:00 PM
Soccer (Girls V) @ Taylor

6:00 PM
Volleyball (V) @ Twin Lakes

6:30 PM
Soccer (Boys JV) Vs. Western Boone


2223

4:30 PM
Golf (Girls V) @ Clinton Central

5:00 PM
Soccer (Boys V) @ Faith Christian School

5:00 PM
Soccer (Girls V) @ Faith Christian School

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. Lebanon

6:00 PM
Volleyball (V) Vs. Eastern


2425

9:00 AM
Cross Country (Boys V) @ Northfield Invitational

9:00 AM
Soccer (Girls V) @ Frankfort Invite


262728

5:00 PM
Soccer (Boys V) @ Carroll

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. Twin Lakes

6:00 PM
Volleyball (7) @ St James

6:00 PM
Volleyball (V) @ Western


29

4:30 PM
Cross Country (Co-ed MS) @ 5-way


30

5:00 PM
Soccer (Boys V) Vs. Benton Central

5:00 PM
Tennis (Boys V) Vs. McCutcheon

6:00 PM
Volleyball (V) Vs. Delphi Community


311