(May 2017) June 2017 (July 2017)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

282930311

4:00 PM
Golf (Boys V) Vs. Fishers & Hamilton Southeastern


2

3:00 PM
Tennis (Girls V) @ State

3:00 PM
Track & Field (Boys V) @ State


3

1:00 PM
Track & Field (Unified) @ State

10:00 AM
Tennis (Girls V) @ State

3:00 PM
Track & Field (Girls V) @ State

TBA
Baseball (Boys V) @ Regional


45

8:30 AM
Golf (Boys V) Vs. Sectional


6789

8:00 AM
Golf (Boys V) @ Regional


10

TBA
Baseball (Boys V) @ Semi-State


1112

6:30 PM
HCC Spring Banquet @ Palomino Ballroom - Westfield


13

8:00 AM
Golf (Boys V) @ State


14

8:00 AM
Golf (Boys V) @ State


151617

8:00 PM
Baseball (Boys V) @ State


181920212223242526272829301