(March 2018) April 2018 (May 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

12

4:15 PM
Golf (Boys JV) Vs. BenDavis@MapleCreek

5:30 PM
Baseball (Blue) Vs. Bishop Chatard High School-postponed

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Mt. Vernon-Fortville-postponed

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Mt. Vernon-Fortville

6:00 PM
VB B V Vs. Brebeuf Preparatory


3

5:00 PM
Tennis (Girls V & JV) @ Guerin Catholic-postponed

5:30 PM
Baseball (Gold) Vs. Bishop Chatard High School-postponed

5:30 PM
Baseball (V) Vs. Columbus East-postponed

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Franklin Central - C-postponed

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Indpls. Card. Ritter-postponed

6:00 PM
Lax G JV Gold @ Warren Central

7:00 PM
Lax G V @ Warren Central


4

4:00 PM
Golf (Boys JV) @ Guerin@Pebblebrook

4:00 PM
Golf (Boys V) @ Guerin@Pebblebrook-cancelled

5:00 PM
Track & Field (Boys V & J @ Roncalli-postponed

5:00 PM
Track & Field (Girls V & @ Roncalli-postponed

5:30 PM
Baseball (V) Vs. Indpls. Scecina-postponed

5:30 PM
Lax B JV1 @ Brebeuf Preparatory

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Brownsburg High School-postponed

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Brownsburg High School-postponed


5

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Indpls. Card. Ritter

5:30 PM
Lax G JV Gold @ Brebeuf Preparatory

6:00 PM
Lax G JV Blue Vs. Brownsburg High School

7:00 PM
Lax G V @ Brebeuf Preparatory

7:00 PM
VB B V Vs. Laf Jeff


67

1:00 PM
Baseball (V) Vs. Brebeuf Preparatory

11:00 AM
Baseball (V) Vs. Brebeuf Preparatory


89

6:00 PM
Baseball (V) Vs. West Vigo


1011

5:30 PM
Baseball (V) @ Franklin Central


1213

2:00 PM
Baseball (V) @ Midwest Showcase vs Edwardsville

5:00 PM
Baseball (V) @ Midwest Showcase vs Joliet Catholic


14

1:00 PM
Baseball (V) @ Midwest Showcase vs Mason OH


1516

3:45 PM
Golf (Boys JV) Vs. NorthCentral-postponed

3:45 PM
Golf (Boys V) Vs. NorthCentral@Hillcrest-postponed

5:00 PM
Softball (Girls JV) @ Decatur Central-cancelled

5:30 PM
Baseball (Blue) @ Roncalli-postponed

5:30 PM
Baseball (Gold) Vs. Perry Meridian CANCELLED

5:30 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Bloomington South-postponed


17

3:45 PM
Golf (Boys V) Vs. Carmel/Westfld@Hawthornes

4:00 PM
Golf (Boys JV) @ Carmel/Westfld@Brookshire

5:00 PM
Tennis (Girls Fr) @ Brebeuf Preparatory

5:00 PM
Tennis (Girls V & JV) @ North Central-Indy-JV only

5:30 PM
Baseball (Blue) Vs. Brownsburg High School

5:30 PM
Baseball (Gold) @ Mt. Vernon-Fortville

5:30 PM
Baseball (V) @ New Palestine

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Franklin Central

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Heritage Christian

5:30 PM
Track & Field (Boys V & J @ Ben Davis

5:30 PM
Track & Field (Girls V & @ Ben Davis

6:00 PM
Lax G JV Blue Vs. Brebeuf Preparatory

6:00 PM
Lax G JV Gold @ Roncalli

6:00 PM
VB B V @ Roncalli

7:30 PM
Lax B JV2 @ Guerin Catholic

7:30 PM
Lax G V Vs. Heritage Christian


18

4:30 PM
Tennis (Girls Fr) Vs. North Central-Indy

5:30 PM
Baseball (Blue) Vs. New Palestine

5:30 PM
Baseball (Gold) Vs. Pendleton Heights

5:30 PM
Baseball (V) @ New Castle High School-cancelled

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Center Grove

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Center Grove

6:00 PM
Lax G JV Gold @ Carmel


19

4:30 PM
Golf (Boys JV) Vs. Avon/Brebeuf@Sahm

4:30 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Bishop Chatard High School

5:00 PM
Tennis (Girls Fr) @ Bishop Chatard High School

5:30 PM
Baseball (Blue) @ Indpls. Card. Ritter - postponed

5:30 PM
Baseball (Gold) Vs. Avon

5:30 PM
Baseball (V) Vs. Columbus East

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Beech Grove

6:00 PM
Lax G JV Blue @ Zionsville

7:00 PM
Lax G V @ Zionsville

7:30 PM
VB B V Vs. Franklin Community


20

5:30 PM
Track & Field (Boys V & J @ Charlie Riley Invite

5:30 PM
Track & Field (Girls V & @ Charlie Riley Inv

6:00 PM
Softball (Girls V) @ Carmel Invite vs Franklin Central

7:00 PM
Baseball (V) @ Jasper Invite vs Jasper


21

1:00 PM
Rugby Boys V @ Penn High School

10:00 AM
Baseball (Gold) Vs. Brownsburg High School

10:00 AM
Golf (Boys JV) @ ParkTudorInvite@Woodwind

10:00 AM
Softball (Girls JV) @ Rocalli Invite

11:00 AM
Baseball (V) @ Jasper Invite vs Evansville

11:00 AM
Softball (Girls V) @ Carmel Invite vs LakeCentral

11:00 AM
VB B V @ Desales (KY)

12:00 PM
Baseball (Gold) Vs. Brownsburg High School

9:00 AM
Softball (Girls V) @ Carmel Invite vs Carroll

9:00 AM
Tennis (Girls V & JV) @ Crawfordsville Invite

9:00 AM
VB B V @ Brownsburg High School

TBA
Lax B JV1 @ S.B. St. Joseph's


2223

4:30 PM
Tennis (Girls V & JV) @ University High School - cancelled

5:00 PM
Tennis (Girls Fr) Vs. Carmel - cancelled

5:30 PM
Baseball (Blue) Vs. Roncalli-cancelled

5:30 PM
Baseball (Gold) Vs. Roncalli-cancelled

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Roncalli

7:00 PM
VB B V @ Columbus North


24

4:15 PM
Golf (Boys JV) @ LN@Sahm

4:15 PM
Golf (Boys V) Vs. TritonCent/Heritage@MapleCreek rescheduled

5:00 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Carmel cancelled

5:00 PM
Track & Field (Boys V & J @ Carmel

5:00 PM
Track & Field (Girls V & @ PHHS Invite

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Franklin Central C

6:00 PM
Lax G JV Gold @ Guerin Catholic

7:30 PM
Lax G V Vs. Guerin Catholic

7:30 PM
VB B V @ Southport

TBA
Lax B JV2 @ Carmel


25

4:30 PM
Tennis (Girls Fr) Vs. Brebeuf Preparatory

4:30 PM
Tennis (Girls V & JV) @ Brebeuf Preparatory

5:30 PM
Baseball (Blue) Vs. Greenfield-Central cancelled

5:30 PM
Baseball (Gold) @ Ben Davis

5:30 PM
Baseball (V) @ Brownsburg High School rescheduled

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Noblesville

6:00 PM
Rugby Boys V @ Brownsburg High School


26

4:30 PM
Golf (Boys JV) @ Brebeuf@GCI

4:30 PM
Tennis (Girls Fr) @ North Central-Indy

5:30 PM
Baseball (Blue) @ Lawrence North

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Avon

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Avon

5:30 PM
Track & Field (Boys V & J @ Golden Bear Invite

5:30 PM
Track & Field (Girls V & @ Shelbyville Invite

6:00 PM
Baseball (Gold) Vs. Lebanon

6:30 PM
Lax G JV Blue @ Fishers

7:00 PM
VB B V @ Center Grove

8:00 PM
Lax G V @ Fishers


27

4:30 PM
Tennis (Girls V & JV) @ Guerin Catholic

5:30 PM
Baseball (Gold) Vs. North Central-Indy

5:30 PM
Softball (Girls JV) @ Lawrence North rescheduled

6:00 PM
Baseball (V) Vs. Columbus North


28

1:00 PM
Baseball (Blue) @ Franklin Community

1:00 PM
Golf (Boys JV) @ Laf Jeff Invite@Battle Ground

10:30 AM
Lax G V @ Loyola Academy

11:00 AM
Baseball (Blue) @ Franklin Community

11:00 AM
Softball (Girls V) Vs. City

12:15 PM
Rugby Boys V @ St. Ignatius HS

9:00 AM
Golf (Boys V) @ Ulen Invite@ Ulen CC


2930

3:15 PM
Golf (Boys V) @ Carmel/Westfld@PrairieView

3:45 PM
Golf (Boys JV) Vs. Perry Meridian@MapleCreek

5:00 PM
Tennis (Girls V & JV) Vs. Roncalli

5:30 PM
Baseball (Gold) @ Roncalli

5:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Roncalli

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Roncalli

6:00 PM
Lax G JV Blue @ Roncalli

6:00 PM
Lax G JV Gold Vs. Bishop Chatard High School


12345