(April 2018) May 2018 (June 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

29301

5:00 PM
Baseball JV Vs. Providence

5:00 PM
Boys and Girls Track Vs. Scottsburg

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. MSC Make Up


2

4:30 PM
Golf (Boys V) @ New Washington

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Silver Creek

6:00 PM
Baseball JV Vs. Corydon Central


3

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Scottburg

5:00 PM
Boys and Girls Track @ Clarksville

5:00 PM
Softball (Girls V @ Clarksville


4

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Scottsburg


5

1:00 PM
Baseball JV @ Crawford County

11:00 AM
Baseball (Boys V) @ Crawford County (DH)

9:30 AM
Softball (Girls V Vs. Paoli


67

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Mitchell

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. MSC Make up Date

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Silver Creek

5:00 PM
Softball (Girls V @ Lanesville

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. North Harrison


8

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ New Washington

5:00 PM
Softball (Girls V @ N. Harrison

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Brownstown

5:30 PM
Boys and Girls Track @ MSC- Girls


9

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. Southwestern


10

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Borden

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Clarksville Var and JV

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. Charlestown

5:30 PM
Boys and Girls Track @ MSC- Boys

7:00 PM
Baseball JV Vs. Clarksville


11

4:30 PM
Tennis (Girls V) @ Crawford Co.

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Corydon Central


12

10:00 AM
Baseball (Boys V) @ Corydon Central

10:00 AM
Tennis (Girls V) Vs. EHS Invite

8:30 AM
Golf (Boys V) @ MSC


1314

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. North Harrison

5:00 PM
Boys and Girls Track @ Silver Creek

5:00 PM
Softball (Girls V @ New Washington


15

4:00 PM
Tennis (Girls V) @ Borden

5:00 PM
Boys and Girls Track @ Seymour-Sectional

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. MSC Make Up


16

4:00 PM
Tennis (Girls V) @ Sectional

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Brownstown

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Mitchell

5:00 PM
Softball (Girls V @ Borden


17

5:00 PM
Boys and Girls Track @ Beford Sectional

5:30 PM
Boys and Girls Track @ Bedford


18

5:00 PM
Baseball JV Vs. Salem

5:30 PM
Softball (Girls V @ Mitchell


192021

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ Seymour


22

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Orleans

5:00 PM
Boys and Girls Track @ Regional


2324

TBA
Boys and Girls Track @ Regional


2526

10:00 AM
Baseball (Boys V) @ Sectional


27282930

5:00 PM
Golf (Boys V) @ Henryville


3112