(September 2017) October 2017 (November 2017)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

12

6:00 PM
Football (Boys JV) Vs. Salem

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) @ Crawford County


3

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) @ Christian Academy


45

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) @ West Washington


6

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Scottsburg


7

10:00 AM
Cross Country (B/G--V) @ Sectional


89

6:00 PM
Football (Boys JV) @ Scottsburg


10

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) @ Sectional


1112

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) @ Sectional


13

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Charlestown


14

10:00 AM
Cross Country (B/G--V) @ Regional

10:00 AM
Football (Boys JV) @ Charlestown

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) @ Sectional


151617181920

7:00 PM
Football (Boys V) Vs. Sectional


21

11:00 AM
Cross Country (B/G--V) @ BROWN COUNTY HIGH SCHOOL


222324252627

7:00 PM
Football (Boys V) @ Sectional


28

1:00 PM
Basketball (Girls V) @ Madison

12:00 AM
Cross Country (B/G--V) @ State Finals


2930311234