(December 2019) January 2020 (February 2020)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

29303112

10:00 AM
Basketball (Girls V) @ Vincennes Rivet

9:00 AM
Wrestling (Boys V/JV) @ Connersville


3

10:00 AM
Basketball (Girls V) @ Vincennes Rivet

5:00 PM
Basketball (Boys V) @ Forest Park

9:00 AM
Wrestling (Boys V/JV) @ Connersville


45678

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Silver Creek


9

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Clarksville

7:30 PM
Basketball (Girls V) Vs. Corydon


10

6:00 PM
Basketball Boys JV Vs. Silver Creek

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Silver Creek


11

6:00 PM
Basketball Boys JV @ Austin

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ Austin

8:00 AM
Wrestling (Boys V/JV) @ Paoli


121314

7:30 PM
Basketball (Girls V) Vs. Charlestown


15

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. New Washington


16

7:00 PM
Wrestling (Boys V/JV) @ Salem

7:30 PM
Basketball (Girls V) @ South Central


17

6:00 PM
Basketball Boys JV @ North Harrison

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ North Harrison


18

12:00 PM
Basketball (Girls JV) @ South Central

6:00 PM
Basketball Boys JV Vs. Paoli

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Paoli


1920212223

5:30 PM
Wrestling (Boys V/JV) @ MSC- Championship

7:30 PM
Basketball (Girls V) Vs. Scottsburg


24

6:00 PM
Basketball Boys JV Vs. Charlestown

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Charlestown


25

7:30 PM
Basketball (Girls V) @ Silver Creek


2627

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Rock Creek


28

6:00 PM
Basketball (Girls JV) @ Paoli

7:30 PM
Basketball (Girls V) @ Paoli


29

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Henryville


30

7:30 PM
Basketball (Girls V) @ Henryville


31

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Mitchell


1