(November 2017) December 2017 (January 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

26272829301

5:00 PM
Wrestling (Boys V/JV) @ Scottsburg

6:00 PM
Basketball Boys JV Vs. West Washington

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. West Washington


2

10:00 AM
Wrestling (Boys V/JV) @ Scottsburg

6:00 PM
Basketball (Girls JV) @ Brownstown

7:30 PM
Basketball (Girls V) @ Brownstown


345

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Salem

6:00 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Mitchell

7:30 PM
Basketball (Girls V) Vs. Mitchell


67

6:00 PM
Basketball (Girls JV) Vs. West Washington

6:00 PM
Wrestling (Boys V/JV) Vs. Mitchell

7:30 PM
Basketball (Girls V) Vs. West Washington


8

6:00 PM
Basketball Boys JV Vs. Crawford County

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Crawford Co.


9

10:00 AM
Wrestling (Boys V/JV) @ MSC- Duals

6:00 PM
Basketball (Girls V) @ Clarksville

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ Clarksville


1011

6:00 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Clarksville

6:00 PM
Basketball Boys JV Vs. Clarksville


12

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Mitchell


1314

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. North Harrison

6:00 PM
Basketball (Girls JV) Vs. New Washington

7:30 PM
Basketball (Girls V) Vs. New Washington


15

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ Holiday Tourney


16

6:00 PM
Basketball (Boys V) @ Holiday Tourney

9:00 AM
Wrestling (Boys V/JV) @ Jeffersonville


1718

6:00 PM
Basketball Boys JV Vs. Wash. Co. Tourney


19

6:00 PM
Basketball Boys JV @ New Washington

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ New Washington


202122232425262728

10:00 AM
Basketball (Boys V) @ Forest Park

10:00 AM
Basketball (Girls V) @ Vincennes Rivet

9:00 AM
Wrestling (Boys V/JV) @ Connersville


29

10:00 AM
Basketball (Girls V) @ Vincennes Rivet

5:00 PM
Basketball (Boys V) @ Forest Park

9:00 AM
Wrestling (Boys V/JV) @ Connersville


3031123456