(April 2019) May 2019 (June 2019)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

2829301

4:15 PM
Golf (Boys V) Vs. New Washington

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. New Washington

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Silver Creek

6:00 PM
Baseball JV @ Corydon Central


2

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Scottburg

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. Clarksville


34

1:00 PM
Baseball JV Vs. Crawford County

11:00 AM
Baseball (Boys V) Vs. Crawford County (DH)

9:30 AM
Softball (Girls V @ Paoli


56

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Mitchell

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ MSC Make up Date

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. Lanesville


7

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. New Washington

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. N. Harrison

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Brownstown


8

5:00 PM
Softball (Girls V @ Southwestern


9

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Borden

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Clarksville Var and JV

5:00 PM
Softball (Girls V @ Charlestown


10

4:30 PM
Tennis (Girls V) Vs. Crawford Co.


11

10:00 AM
Tennis (Girls V) Vs. EHS Invite

8:30 AM
Golf (Boys V) @ MSC


1213

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ North Harrison

5:00 PM
Boys and Girls Track Vs. Silver Creek

5:00 PM
Softball (Girls V Vs. New Washington


14

4:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Borden

5:00 PM
Boys and Girls Track @ Seymour-Sectional

5:00 PM
Softball (Girls V @ MSC Make Up


15

4:00 PM
Tennis (Girls V) @ Sectional

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Brownstown

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Mitchell


16

5:30 PM
Boys and Girls Track @ Bedford


17

5:00 PM
Baseball JV @ Salem


181920

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Seymour


21

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Orleans

5:00 PM
Boys and Girls Track @ Bloomington North


22232425

10:00 AM
Baseball (Boys V) @ Sectional


26272829

5:00 PM
Golf (Boys V) @ Henryville


30311