(July 2018) August 2018 (September 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

29303112

9:00 AM
Golf (Girls V/JV) @ West Lafayette


3

9:00 AM
Golf (Girls V/JV) @ Benton Central Invite


4

1:30 AM
Golf (Girls V/JV) @ Kokomo Invitational


56789

4:30 PM
Golf (Girls V/JV) @ Ham Hgts/Pend Hfts


10

7:00 PM
Football (Boys V/JV) Vs. Peru Scrimmage


11

1:00 PM
Golf (Girls V/JV) @ Western Invite

10:00 AM
Soccer (Girls V/JV) @ Scrimmage


1213

5:00 PM
Soccer (Girls V/JV) Vs. Rossville

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) Vs. Peru


14

4:30 PM
Golf (Girls V/JV) @ Eastern

5:00 PM
Cross Country (COED V/JV @ Northwestern Cond

5:00 PM
Soccer (Boys V/JV) Vs. Oak Hill


1516

5:00 PM
Soccer (Girls V/JV) Vs. Mt. Vernon

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) @ Eastern


17

7:00 PM
Football (Boys V/JV) @ Madison Grant


18

1:30 PM
Golf (Girls V/JV) @ Western Boone Invitation

9:00 AM
Cross Country (COED V/JV @ Logansport Inv.

9:00 AM
Tennis (Boys V/JV) Vs. Delphi/Rens

9:00 AM
Volleyball (Girls V/JV) @ Elwood Tour


1920

5:00 PM
Soccer (Girls V/JV) @ Tri-Central


21

4:30 PM
Cross Country (COED V/JV @ Delphi / Clinton Prairie

5:00 PM
Soccer (Girls V/JV) @ Delphi Community

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) @ Hamilton Hts.

7:00 PM
Soccer (Boys V/JV) @ Delphi Community


22

4:00 PM
Golf (Girls V/JV) @ Macon./Northwestern/Westfield

4:30 PM
Tennis (Boys V/JV) @ Taylor


23

4:00 PM
Golf (Girls V/JV) Vs. Western

5:00 PM
Soccer (Boys V/JV) Vs. Western

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) Vs. Madison-Grant


24

7:00 PM
Football (Boys V/JV) Vs. Elwood


25

9:00 AM
Cross Country (COED V/JV @ Taylor U Invite

9:00 AM
Golf (Girls V/JV) @ Lebanon Invite

9:00 AM
Volleyball (Girls V/JV) @ Huntington Tourney


2627

6:00 PM
Football (Boys JV) Vs. Elwood


28

4:30 PM
Golf (Girls V/JV) Vs. Lapel/Alex

4:30 PM
Tennis (Boys V/JV) Vs. Western

5:00 PM
Soccer (Girls V/JV) Vs. Western

7:00 PM
Soccer (Boys V/JV) Vs. Tri-Central


29

5:00 PM
Soccer (Boys V/JV) @ Taylor

5:00 PM
Tennis (Boys V/JV) @ Elwood Community

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) Vs. Lapel


30

4:00 PM
Golf (Girls V/JV) Vs. Kokomo

5:00 PM
Tennis (Boys V/JV) Vs. Frankfort

6:00 PM
Volleyball (Girls V/JV) @ Taylor


31

7:30 PM
Football (Boys V/JV) @ Twin Lakes


1