(March 2018) April 2018 (May 2018)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

12

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Cloverdale

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Cloverdale


3

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Cloverdale

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Cloverdale

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Rockville


45

5:00 PM
Golf (Boys V) @ OV/West Vigo 3-way

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Greencastle

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Northview, OV, Clay City

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ South Vermillion

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. Covenant Christian


67

10:00 AM
Baseball (Boys V) Vs. North Central

10:00 AM
Softball (Girls V) @ WRV (Double Header)

11:00 AM
Tennis (Girls V) Vs. Sullivan High School

12:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. North Central


89

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Cascade

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Cascade

5:00 PM
Track & Field (Co-ed MS) Vs. Greencastle Middle School

6:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Cascade

7:00 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Cascade


10

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Danville

4:30 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. Cascade

5:00 PM
Track & Field (Co-ed MS) @ Cloverdale/LHC

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. North Putnam

5:30 PM
Softball (Girls V) Vs. North Putnam


11

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Turkey Run

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ North Putnam


12

4:30 PM
Golf (Boys V) Vs. Tri West

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Covenant Christian

5:30 PM
Softball (Girls V) @ Edgewood

5:30 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. North Putnam / Eminence


1314

10:00 AM
Baseball (Boys V) @ County Tournament

10:00 AM
Softball (Girls V) @ County Tournament


1516

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Monrovia

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Monrovia

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. West Vigo

6:30 PM
Baseball (Boys JV) Vs. Monrovia

6:30 PM
Softball (Girls JV) Vs. Monrovia


17

5:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. Greencastle

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Greencastle

5:30 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. SHAKAMAK/Clay City

6:00 PM
Softball (Girls JV) Vs. Greencastle


18

5:00 PM
Baseball (Boys V) @ Greencastle


19

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Riverton Parke

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Edgewood

5:00 PM
Track & Field (Co-ed MS) Vs. North Putnam Middle

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) @ Clov/OV/Lighthouse

6:30 PM
Softball (Girls JV) @ Riverton Parke


20

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Plainfield


21

10:00 AM
Baseball (Boys JV) Vs. Tri West (DH)

11:00 AM
Softball (Girls V) @ Clay City (Double Header)

9:30 AM
Tennis (Girls V) @ OV Doubles Tourn.


2223

5:00 PM
Golf (Boys V) Vs. Rockville

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Southmont


24

5:00 PM
Softball (Girls JV) @ West Vigo

5:00 PM
Tennis (Girls V) Vs. Turkey Run

5:30 PM
Softball (Girls V) @ West Vigo

6:00 PM
Baseball (Boys V) @ West Vigo


25

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Tri West

5:30 PM
Track & Field (Co-ed MS) @ Cascade/Beech Grove

6:00 PM
Baseball (Boys V) Vs. West Vigo


26

5:00 PM
Softball (Girls V) Vs. Turkey Run

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ South Vermillion

5:00 PM
Track & Field (Co-ed V) Vs. Monrovia/Greenwood Christian


27

5:30 PM
Baseball (Boys V) Vs. Riverton Parke


28

TBA
Prom @


2930

4:30 PM
Golf (Boys V) @ Cloverdale/Tri West

4:30 PM
Track & Field (Co-ed MS) @ NP/Northridge/Eminence

5:00 PM
Softball (Girls V) @ Eminence

5:00 PM
Tennis (Girls V) @ Northview

5:30 PM
Baseball (Boys V) @ Tri West


12345