(December 2018) January 2019 (February 2019)
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

303112

6:00 PM
Basketball (Girls Fr) @ Kokomo


34

6:00 PM
Basketball (BoysJV) Vs. Kokomo

6:00 PM
Basketball (Girls V Vs. Kokomo

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Kokomo

7:30 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Kokomo


5

1:30 PM
Basketball (Girls V Vs. Northwestern

10:30 AM
Swimming & Diving (Boys) @ NCC Meet

10:30 AM
Swimming & Diving (Girls) @ NCC Meet

12:00 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Northwestern

12:00 PM
Gymnastics (Girls V/JV) @ Valparaiso High School-Pairs Invite

6:00 PM
Basketball (BoysJV) Vs. Western

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Western

9:00 AM
Wrestling (Boys V & JV) @ Lafayette Jefferson JV Duals

9:00 AM
Wrestling (Boys V & JV) @ North Newton Jr-Sr High School


67

5:30 PM
Swimming & Diving (Boys) Vs. Maconaquah

5:30 PM
Swimming & Diving (Girls) Vs. Maconaquah


8910

6:15 PM
Basketball (Boys Fr) @ Peru

6:30 PM
Wrestling (Boys V & JV) @ Marion


11

6:00 PM
Basketball (BoysJV) @ McCutcheon

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ McCutcheon


12

1:30 PM
Basketball (Girls V @ Marion

10:00 AM
Basketball (Boys Fr) @ Freshmen Tourney

11:00 AM
Gymnastics (Girls V/JV) @ Valparaiso High School-Viking Invite

12:00 PM
Basketball (Girls JV) @ Marion

6:00 PM
Basketball (BoysJV) Vs. Lewis Cass

7:30 PM
Basketball (Boys V) Vs. Lewis Cass

9:00 AM
Wrestling (Boys V & JV) @ Muncie Central Varsity


1314

5:30 PM
Swimming & Diving (Boys) @ Western

5:30 PM
Swimming & Diving (Girls) @ Western

6:00 PM
Basketball (Girls Fr) @ Lafayette Central Catholic


15

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Winamac Community High School

6:00 PM
Wrestling (Boys V & JV) Vs. Lewis Cass


16

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Lafayette Jefferson


17

5:30 PM
Swimming & Diving (Boys) Vs. Lafayette Jefferson

5:30 PM
Swimming & Diving (Girls) Vs. Lafayette Jefferson

6:00 PM
Wrestling (Boys V & JV) @ Western (JV)


18

6:00 PM
Basketball (Girls JV) Vs. Indianapolis Arsenal Technical High School

7:30 PM
Basketball (Girls V Vs. Indianapolis Arsenal Technical High School


19

1:30 PM
Basketball (Girls V @ Anderson

11:00 AM
Gymnastics (Girls V/JV) @ Northwestern Invite

12:00 PM
Basketball (Girls JV) @ Anderson

6:00 PM
Basketball (BoysJV) @ Noblesville

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ Noblesville

9:00 AM
Basketball (Boys Fr) Vs. Freshman Tourney-2 games

9:00 AM
Wrestling (Boys V & JV) @ Plymouth - JV

9:30 AM
Wrestling (Boys V & JV) @ NCC Tournament


2021

6:00 PM
Basketball (Girls Fr) Vs. Kokomo

6:00 PM
Gymnastics (Girls V/JV) Vs. Huntington North


22

6:00 PM
Basketball (Girls JV) @ Twin Lakes

6:00 PM
Swimming & Diving (Boys) @ Delphi

6:00 PM
Swimming & Diving (Girls) @ Delphi

7:30 PM
Basketball (Girls V @ Twin Lakes


23

3:30 PM
Wrestling (Boys V & JV) @ NCC Make-up date

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) Vs. Maconaquah


24

5:30 PM
Swimming & Diving (Boys) Vs. West Lafayette

5:30 PM
Swimming & Diving (Girls) Vs. West Lafayette

6:15 PM
Basketball (Boys Fr) @ Southwood


25

6:30 PM
Basketball (BoysJV) @ Marion

8:00 PM
Basketball (Boys V) @ Marion


26

9:00 AM
Basketball (Boys Fr) @ Kokomo 4 Way

9:00 AM
Wrestling (Boys V & JV) @ Sectional


2728

6:00 PM
Basketball (Boys Fr) @ Cass

6:00 PM
Gymnastics (Girls V/JV) Vs. 4-way (NW/Laf. Jeff/West).


29

6:00 PM
Basketball (Girls V @ Sectional

6:00 PM
Swimming & Diving (Boys) @ Frankfort


3031

5:30 PM
Swimming & Diving (Girls) @ Sectional

6:00 PM
Basketball (BoysJV) @ Harrison

7:30 PM
Basketball (Boys V) @ Harrison


12